Blogging från FSCONS

Jag befinner mig just nu ute på Lindholmen på eventet FSCONS och har precis lyssnat på ett föredrag av Kalle Vedin och Krister Svanlund om Ung Pirat och hackivism. Bristen på mirkofoner gjorde tyvärr att det var svårt att uppfatta allt som Kalle och Krister sa men det verkade ändå som att åhörarna snappade upp det mest och var ivriga med att ställa frågor.

Just nu sitter jag och lyssnar på Amelia Andersdotter som svarar på frågor om Piratpartiets politik och strategier inför hennes tid i EU-parlamentet. Mitt intryck av Amelia är att hon är duktig på att prata och uttrycka sig och hon är bra på att argumentera för sin ståndpunkt. Hon lägger också mycket tyngd på att förklara vikten av att Piratpartiet måste framföra tydliga och bra alternativ till de saker som vi som parti vänder oss emot.

Jag tror att det kommer att gå bra för Amelia i Bryssel. Hon har skinn på näsan och om det finns någonstans som skinn på näsan är en oerhört bra egenskap så är det nog i Bryssel.

Andra bloggar om: , , ,

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest