För ett öppet och fritt Internet

Imorgon måndag börjar tredjebehandlingen av Telekompaketet. För den som vill läsa mer om Telekompaketet och om vad som just nu händer med det, finns mycket att tillgå på Newsmill.se. Direktlänk för sökning på “telekompaketet” finns här. Man kan även följa den svenska bloggen Le Domaine D’Anais.

Det huvudsakliga syftet med den så kallade tredjebehandlingen är att ett antal utvalda ledamöter från EU-parlamentet (däribland Piratpartiets Christian Engström) samt ministrar från medlemsländernas regeringar, ska komma fram till en kompromiss huvudsakligen angående tilläggsförslag 138. Detta tilläggsförslag innebär i korthet att Internet-användare inte ska kunna stängas av från Internet utan en rättegång och ett fällande domstolsbeslut. Alltså tvärt emot vad den nyligen godkända franska antipiratlagen HADOPI säger. HADOPI-lagen innebär nämligen att Internet-användare ska kunna stängas av efter att två varningar utfärdats.

Att man överhuvudtaget ska behöva kompromissa om något som rättssäkerhet i ett lagförslag är i sig självt horribelt men upphovsrättsindustrins lobbyister har varit mycket framgångsrika i sitt lobbyarbete och har fått många ministrar och parlamentsledamöter att se rött och totalt tappa verklighetsförankringen när det gäller Telekompaketet. Motståndet mot tilläggsförslag 138 har även den franske presidenten Sarkozy att tacka, då Sarkozy varit en av de starkaste förespråkarna till att folk ska kunna stängas av från Internet utan en rättegång, enbart på grund av fildelning.

Tredjebehandlingen kommer även (så som jag förstått det) att i viss mån behandla tilläggsförslag 166 som tyvärr redan fallit i EU-parlamentet. Detta tilläggsförslag garanterar att teleoperatörer inte får stänga av tjänster som exempelvis Skype till fördel för sina egna IP-telefonitjänster. Det handlar kort och gott om nätneutralitet; ingen förutom du själv ska ha rätt att avgöra vad du gör på Internet och vilket innehåll och vilka tjänster som du ha rätt att nyttja. Tyvärr finns det politiker som anser att det inte behövs något tilläggsförslag för att garantera nätneutralitet och att användarnas rättigheter ska regleras utifrån konkurrenslagstiftningen. “EU ska inte reglera något den fria marknaden hanterar bättre själv” säger exempelvis EU-parlamentariker Lena Ek för Centern och menar på att de som påstår att Telekompaketet i dess nuvarande form inte skulle garantera användarnas rätt till ett fritt Internet, har fel. I en perfekt värld hade jag hållit med henne om det men problemet med det påstående är ju att det som Lena Ek kallar för en fri marknad också är en relativt lättpåverkad marknad när det kommer till att godtyckligt blockera vissa webbplatser för att andra ekonomiska intressen anser att de ska inte ska finnas på Internet. Ta exemplet med danska Tele2 som blockerade Pirate Bay efter domstrolsbeslut och påtryckningar från upphovsrättsindustrin. Lena Ek har nog bott under en sten de senaste fem åren om hon har missat hur det blir när upphovsrättsindustrin tillåts bestämma vad och vem som får synas på Internet. I en sådan värld behövs det garantier för nätneutralitet.

När tredjebehandlingen av Telekompaketet är över är det troligtvis för sent för oss EU-medborgare att göra någonting annat än att stå och se på hur våra rättigheter inskränks allt mer. Många tror nog att de inte kan göra något alls för att påverka utfallet i Bryssel och det är en uppfattning som jag till viss del hållet med om. Vad man som enskild medborgare kan göra är att tala om för de som nu ska behandla Telekompaketet och att man vet vad som pågår (även om man inte känner sig tillräckligt insatt eller ens är särskilt intresserad i normala fall) och att man uttrycker sin åsikt.

Skriv på för ett öppet och fritt Internet på EU Open Internet. Det tar inte lång tid och om tredjebehandlingen går väl kan du som skrivit på känna dig stolt över att just du varit med och påverkat till något positivt. Namninsamlingen ska skickas in imorgon så det är bråttom! Sprid ordet!

Andra bloggar om: , , , , ,

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest