Tankar om ett abortregister

Jag läste precis ett pressmeddelandePiratpartiets hemsida att partiet ställer sig mycket kritiskt till regeringens kommande förslag till lag om ett register över kvinnor som utfört abort. Naturligtvis gläder det mig att PP ställer sig kritiskt till ett lagförslag som detta, eftersom det är helt enligt partiets linje att ställa sig kritiskt till onödiga register av människor utifrån väldigt känsliga uppgifter, men det är dessutom bra ur ett jämlikhetsperspektiv att PP uppmärksammar ett lagförslag av denna typ eftersom majoriteten av medlemmarna i partiet är män.

Så vad är det då som gör att jag är emot ett register över kvinnor som gjort abort? Tanken på att hamna i ett speciellt register för att man fattat ett viktigt, men troligen också ett helt korrekt beslut efter de förutsättnngar som rått, skulle jag själv uppleva som något av ett straff. Att göra en abort är inget man kan vara stolt över men inte heller något man ska behöva skämmas för. Det ska vara en rättighet att bestämma över sin egen kropp. Det utgår jag ifrån att de flesta är överens om.

Så vad vill man då egentligen med ett abortregister? I insändaren i DN skriver Anders Milton att ett abortregister skulle bidra till forskning kring abortförekomst i kombination med andra sjukdomar, missbildningar på foster samt kulturella och socioekonomiska skillnader. Det är möjligt att det kan vara så. Det framgår inte heller exakt vilka uppgifter som skulle lagras i det register som Milton föreslår. Jag undrar dock, om regisret bara ska användas i forskningssammanhang, vad spelar då de berörda individernas identitet för roll?

Jag anser inte att Anders Milton har helt fel i sin insändare för jag håller med om att unga ska få preventinmedel till lågt pris. Det ska framför allt vara lätt för ungdomar att skaffa preventinmedel. Men om man bortser från de fördelar med ett abortregister som Anders Milton påpekar i sin insändare, vilka de nu skulle vara rent konkret, tycker jag mig se en del risker. Att register läcker vet vi redan. Även om aborter är socialt accepterade i Sverige så finns det grupper även här som anser annorlunda i frågan. Vad skulle inte kunna hända de personer som fanns i ett abortregister om det hamnade i fel händer? Jag kanske verkar lite smått paranoid, det är ju trots allt inte USA vi lever i, men jag anser att register inte ska sättas upp om det inte finns en väldigt god orsak till att de ska finnas.

Jag är visserligen en stor påhejare av forskning men jag tror att man kan forska kring orsakerna kring aborter på andra sätt. Jag tror inte heller att ett abortregister är rätt väg att gå ifall man vill minska antalet aborter i Sverige. Beslutet att göra en abort ligger trots allt hos i individen, inte på samhållet som helhet. Naturligtvis påverkar de yttre omständigheterna ett abortbeslut men låt oss då ändra på samhället istället och göra det lättare för unga att vara föräldrar!

Andra bloggar om: , , ,

5 Comments

 1. Peter
  Jun 19, 2009

  Hej!
  Jag vill bara tillägga att det redan finns ett register hos socialstyrelsen över fosterskador och krmosonförändringar på foster med tillhörande personnr för de som vill “Forska”.
  Man kan ju fråga sig om denna “grupp” individer är medvetna om detta eller givit sin tillåtelse till detta. Vilket jag i dagsläget är osäker på.

  Det registret kanske behövs i betydligt större grad än ett abortregister. Även om det kan kännas integritetskränkande för de individer som hamnar där.

  Vi vet ju vart den sociala ingenjörs konsten hamnade när den fick fritt spelrum. Nazi tyskland och även Sverige och deras medborgare har fått lida av det under 1900 talet. Bara tanken på att vi haft ett rasbiologiskt institut i Uppsala känns motbjudande.

  Att Kristdemokrater står i rad och applåderar blir väl ingen förvånad över. Det känns dock bra att Centern verkar ta avstånd från ett sådant register dock. Vi får se vad de blir av de hela.

 2. Sandra
  Jun 19, 2009

  Hej, Peter och tack för din kommentar!

  Håller med om det du tar upp. Känns ju som att vitsen med ett abortregister bli ännu mindre om det redan finns register över fosterskador och relaterad information. Sen har vi ju vårt kära PKU-register som snart kanske kommer att bli tillgängligt för polisen… 🙁

 3. Jon Andersson
  Jun 20, 2009

  Ja, det finns redan ett nationellt piratregister, men det innehåller inte personuppgifter (iaf. vad socialstyrelsen uppger.)

  Sen är den inte helt omöjligt att det kan finnas något annat lokalt “kvalitetsregister”.

  Det är dock intressant att frågan kommer upp till ytan, man kan undra hur pass medvetna patienterna idag är om vilka register som deras journalanteckningar hamnar i.

 4. Jon Andersson
  Jun 20, 2009

  He, piratregister ska det inte vara… Abortregister… 🙂

 5. Sandra
  Jun 20, 2009

  Jon: Hehe, skulle inte bli förvånad ifall exempelvis FRA eller upphovsrättsmaffian sätter upp ett piratregister dock. Upphovsrättsmaffian har ju redan tillstånd att lagra personuppgifter dessutom… 🙁

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest