Tragiskt, komiskt eller ganska väntat?

Rick Falkvinge, som för övrigt var här i Götet och talade för göteborgarna igår, uppmärksammade idag att domare Tomas Norström, tillika rättens ordförande i TPB-rättegången, nu anklagas för jäv. Ekot rapporterar att domare Tomas Norström dels är medlem i Svenska Föreningen för Upphovsrätt och dessutom styrelseledamot för Svenska Föreningen för Industriellt rättsskydd. Den första föreningen, där domaren är medlem och där även Henrik Pontén, Monique Wadsted och Peter Danowsky (samtliga målsägandens advokater i rättegången) är medlemmar, är en förening där man bedriver diskussioner kring upphovsrätt. En slags hobbyorganisation för upphovsrättsintresserade helt enkelt. Den senare föreningen, där Norström är styrelseledamot, arbetar med upphovsrättsrelaterade och patentrelaterade frågor.

Det finns mycket man kan tycka om den här situationen. Just nu är jag lite stressad eftersom jag snart ska iväg på piratfika. Jag har läst och hört mycket om det här idag och jag vet inte vad jag ska säga. Det är tragiskt att vårat rättssystem fungerar så här. Oavsett hur starka kopplingar som Norström har till de två olika föreningarna och själv anser att det inte finns någon orsak att misstänka jäv, så måste ju till och med han hålla med om att det här inte ger något bra intryck av svenskt rättsväsende. Han kan intyga och lova hur mycket han vill att han inte varit partisk i rättegången, ingen annan än han själv vet hur mycket sanning det ligger i det. Det är inte för mycket begärt att en domare i ett så pass viktigt och politiskt laddat rättsfall inte ska ha några som helst kopplingar till organisationer där även målsägandes advokater är aktiva och där det därmed kan finnas ett intresse för domaren att domen ska utfalla på ett visst sätt.

Till denna artikel på Newsmill finns det väldigt många bra kommentarer som dels belyser domarens egen uppfattning men också artikelförfattarens ståndpunkt (att det inte skulle handla om jäv) ur flera intressanta perspektiv. Där finns mycket att läsa om de föreningar som domaren är aktiv i samt varför hela denna situation faktiskt är ett allvarligt problem.

Nu är det dags för fika med trevliga människor.

Andra bloggar om: , , , ,

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest