Övervakningssamhällets andra dag

Nu är det åter igen dags att spy lite galla över den samhällsutveckling som nu råder. Som många vet, men som säkert ännu fler inte tänkt på, är att FRA från och med årsskiftet har rätt och möjlighet att avlyssna hela svenska folket. Det heter att bara den trafik som korsar Sveriges gränser avlyssnas, det heter att ingen egentligen avlyssnas utan att FRA bara filtrerar trafiken för att kunna söka efter vissa ord och fraser, och det heter att den som inte har något att dölja inte heller har något att oroa sig över.

Detta är vad våra politiker med Fredrik Reinfeldt i spetsen försöker få svenska folket att tro. Vad han och resten av regeringen inte verkar förstå är att det finns gott om folk som förstår vad dessa lagar egentligen innebär, betydligt bättre än politikerna själva då dom sällan bryr sig om att sätta sig in i hur tekniken egentligen fungerar.

Det är för det första väldigt känt att mycket av Internettrafiken i Sverige passerar landets gränser av flera orsaker men ofta för att kunna ta den snabbaste vägen till målet. För det andra så går det inte att filtrera trafik utan att allt avlyssnas i realtid. Att allt som avlyssnas sedan inte sparas är egentligen helt ointressant, det är det faktum att vi FAKTISKT avlyssnas överhuvudtaget som är det allvarliga, realtid eller inte. Och för det tredje, alla har något att dölja. Vi ska inte vara skyldiga staten att dela med oss av saker som bara angår oss.

Det finns många som bloggar om dessa frågor, både mer och bättre än vad jag gör, så jag väljer att inte gå in mer detaljerat på detta. Jag kan bara konstatera att det inte står riktigt rätt till i det samhälle vi lever i. Det jag undrar är hur lång tid det ska behöva ta innan folk inser att det samhälle som håller på att växa fram är ett samhälle som INGEN vill ha. Man kan också spekulera i hur många lagar som kommer att träda i kraft innan vi inser att det gått för långt. FRA är bara början på en destruktiv samhällsutveckling, och FRA-lagen kommer att få sällskap av fler betydligt farligare lagar; IPRED, IPRED2, datalagringsdirektivet och ACTA, ett lagförslag som jag själv inte ens kände till för bara några dagar sedan.

Den 10:e januari kommer ännu en demonstration att äga rum i Göteborg. Jag deltog ju inte på den demonstration som hölls den 16:e september eftersom jag känner att jag inte helhjärtat kan stå bakom en demonstation arrangerad av enbart vänsterblocket + Piratpartiet, trots att jag är medlem i Piratpartiet. Detta får inte bli endast en vänsterfråga och piratfråga. Hela det politiska spektrat måste vara representerat, oavsett block och politisk färg.

Det verkar dock som att även Liberala Ungdomsförbundet kommer att vara med att arrangera demonstrationen den 10:e januari, vilket jag välkomnar väldigt mycket. Liberalernas Ungdomsförbund och dess moderparti pratar ju väldigt fint om individens rätt och integritetsskydd och då måste man också kunna stå för det då det verkligen gäller, speciellt då moderpartiet beter sig som idioter i riksdagen.

Vad som också är trevligt att se är att även Miljöpartiet och Vänsterpartiet, TILLSAMMANS med sina ungdomsförbund, är med och arrangerar demonstrationen. Det är väldigt bra att även moderpartierna är med då det ger ännu tydligare signaler. Dock lyser fortfarande moderpartierna från högerblocket med sin frånvaro men det förvånar väl ingen. Det hade ju varit önskvärt att även Centerns ungdomsförbund ville delta men MUFF förväntar jag mig ingenting ifrån. Men på det hela taget kan nog demonstrationen den 10:e januari vara väl värd att delta i.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest