Kanadensarna har fattat grejen

Via Opassande hittade jag idag till Michael Geists blogg. Michael Giest startade för ett tag sedan Facebook-gruppen “Fair Copyright for Canada”. Anledningen till att han startade den var på grund av att kanadensiska politiker ville införa liknande upphovsrättslagar i Kanada som idag finns i USA, vilket innbär att ge stora spel-, mjukvaru-, film- och skivbolag näst intill obegränsade rättigheter att jaga folk som bryter mot upphovsrätten.

Facebookgruppen växte snabbt och har idag 92 022 medlemmar. Michael Geist har även medverkat mycket i media och fört fram sitt budskap om att precis som frågor om växthuseffekten, kärnvapnen, bränslet och många andra frågor som vi kanske uppfattar som mer alarmerande, är även frågan om upphovsrätten viktig eftersom människor över hela världen redan förlorat många rättigheter på grund av storföretagens upphovsrättlobby. Han och många andra i kanada, bland dom framträdande namn inom musik, forskning, datavetenskap och rättsväsendet verkar nu för att få en mer rättvis lag, rättvis för både konsumenter och producenter av kultur.

Om detta ämne intresserar dig bör du titta på filmen “Why Copyright? Canadian voices on Copyright”. Där framkommer många intressanta synpunkter om upphovsrätten rent allmänt men vad många av dom medverkande påpekar är att det måste råda en balans mellan produktion och konsumtion. All sådan balans sätter lagar som IPRED ur spel, för IPRED handlar inte om rättvisa eller balans, den handlar om kontroll av medborgare och storföretagens kontrollmani.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest