Motståndet ökar

Jag läste på GP.se idag att motståndet ökar bland befolkningen mot förslaget till antipiratlag, även kallad IPRED. IPRED står förresten för Intellectual Property Rights Enforcement Directive.

Även om det främst är i den s k bloggosfären som lagförslaget har uppmärksammats så är det ju ändå så att bloggar når väldigt många människor. Det är svårt att gå ut på nätet utan att se något om en endaste blogg. Att läsa en blogg har blivit ett alternativ till att läsa tidningar och se på tv för många. Iallafall ett komplement.

Jag hoppas att det blir mer uppmärksamhet på IPRED i massmedia. Det behövs. Alla måste förstå att den här lagen inte enbart kommer att drabba dom som fildelar utan kan drabba i princip vem som helst. Det har vi sett i andra länder, exempelvis Danmark. Den här lagen är ett desperat försök att stoppa något som inte går att stoppa på det här sättet, den är farlig ur ett rättsmässigt perspektiv och framför allt helt meningslös för den kommer inte att fungera.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest