Kommersiell fildelning, finns det?

Jag surfade precis in på Facebook-gruppen “Stoppa IPRED” som just nu har över 22 000 medlemmar. I en av kommentarerna i gruppen har någon pejstat in en länk från SvD.se och till artikeln Alliansen redo göra förändringar i ny fildelningslag”. I artikeln står det att Alliansen kan tänka sig att ändra i lagförslaget så att upphovsmän endast kan begära ut personuppgifter från IP-nummer då fildelningen skett i kommersiellt syfte.

Då undrar jag följande tre saker:
1. Vem fildelar i kommersiellt syfte?
2. Vem köper något som någon annan laddat ner?
och
3. Hur ska upphovsmännen veta att fildelningen faktiskt skett i kommersiellt syfte innan dom går till domstol och kräver att få begära ut personuppgfiter?

Detta bevisar ännu en gång att Alliansen inte förstår någonting om fildelning som företeelse. Dom förstår inte varför folk fildelar och dom förstår inte att tiden då folk faktiskt köpte piratkopierat material i form av program, filmer, spel och musik i det här landet är förbi för längesedan, tack vare Internet.

Om Alliansen genomför den här ändringen i IPRED så kommer den att bli ännu mera verkningslös mot fildelningen än vad förslaget är i nuläget.

Trots allt så finner jag allt det här ganska underhållande. Det är för mig så ofattbart varför dom inte sätter sig in i ett problem på djupet när dom ska stifta lagar för att förhindra problemet…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest