IPRED läggs på is…men bara lite

IDG.se skriver idag att regeringen inte kommar att ta något beslut gällande IPRED-lagen idag. Man skjuter lite på frågan, troligen på grund av att Alliansen i vanlig ordning inte kommer överens om vad man officiellt ska tycka.

Precis under ovan nämnda artikel går landets största Internet-operatörer ut och kritiserar lagen och menar att skyddet om deras kunders integritet är en betydligt viktigare fråga än att gå ärenden åt skiv- och filmbranschen. Pär Nygårds, näringslivsexpert på branschorganisationen IT- och Telekombolagen, tycker dessutom att film- och skivindustrin fokuserar på fel saker, precis vad alla vi andra tycker och tänker och dagligen försöker få skiv- och filmindustrin att förstå – naturligtvis i ständig motvind.

Frågan är bara när skiv- och filmindustrin själva ska förstå att det är meningslöst att försöka stoppa något som är så pass väletablerat och vedertaget hos befolkningen? Med detta menar jag inte att den illegala fildelningen ska legaliseras så som den nu ser ut, men att industrin måste inse att detta inte är en utveckling som det går att få stopp på med hjälp av lagar som ökar kontrollen av befolkningen. Dom måste tänka långsiktligt, oerhört långsiktligt och nytt och verkligen investera sig ur gamla affärsmodeller och in i nya som håller och som kan förändras i takt med utvecklingen.

Politikerna för sin del måste också inse detta och dom måste också förstå att varje gång dom går en envis och gammelmodig industri till mötes, genom att stifta lagar som ändå bara slår i luften, så gör dom avkall på saker som faktiskt är viktigare ur ett mänskligt perspektiv. Då handlar det inte om rätten att fildela utan människors integritet och rättssäkerhet. De borde inte vara faktorer som vi så enkelt prioriterar bort så fort en viss industri inte förmår förnya sig.

Jag vet inte hur många gånger jag skrivit om detta på bloggen nu och jag kan nog göra det lika många gånger till. Skiv- och filmindustrin skiter väl i min lilla patetiska blogg men det viktiga är att åtminstone ha en åsikt.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest