FRA-lagen – ett bluffmakeri från början till slut

Som de flesta säkert vet så röstade ju riksdagen igenom den omtalade, men enligt min mening; inte tillräckligt omtalade, FRA-lagen den 18:e juni. Detta följdes av demonstrationer både dagarna efter omröstningen samt då riksdagsledamöterna återvände till riksdagen efter sommaren den 16:e september.

Idag har både Rick Falkvinge och Opassande.se-Emma uppmärksammat att SR publicerat en artikel om att FRA-lagen kommer att börja gälla från och med årsskiftet. Dock kommer de 15 punkter, som förhandlades fram precis innan omröstningen, inte att börja gälla. Dessa ändringar kommer senare, heter det. De aktuella ändringarna reglerade på ett tydligare sätt hur den personliga intregreteten ska skyddas då lagen hade stora brister gällande detta i det förslag av lagen som inte gick igenom i riksdagen vid den första omröstningen.

Personligen tycker att jag hela omröstningen och verkställandet av den här lagen stinker skit, rent ut sagt. Om jag hade suttit i riksdagen och utifrån det förbättrade förslaget, mot all förmodan, röstat ja till lagen, så hade jag känt mig rejält lurad nu. Jag känner mig lurad som medborgare då den här lagen röstades igenom trots så pass mycket protester bland befolkningen och i media. Samtidigt så känner jag mig inte särskilt förvånad heller. Sorgligt nog.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest