Den sista Sovjetindustrin

Ja, så heter en väldigt bra skriven analys av Per Agerman som jag läste idag efter ett tips på Opassande.se. Denna analys borde verkligen alla läsa eftersom alla kan komma att påverkas av den nya antipiratlagen som nu ligger till remiss. Läs den!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest